Bruksvann

Sanpress / Sanpress XL

Rødgodsforbindelser med SC-Contur

sanpress_top

Kombinasjonen av rustfritt rør og rødgodsforbindelser er en meget sterk og ideell løsning til både kaldt og varmt bruksvann. Sanpress forbindelser er godkjent til 250 mg/l klorid og testet for opptil 600 mg/l klorid.

Rødgodslegeringen ligger i spenningsrekken1) meget tett opptil de forskjellige messinglegeringene som brukes i bruksvannsinstallasjoner, og fungerer dermed som en nøytralisator. Risikoen for spaltekorrosjon i rødgodsforbindelser og mikrobielt korrosjonsangrep – dannet av sulfatreduserende bakterier – er likeledes også minimale.

1) Les spenningsrekken her

 

Tekniske data:

VA-godkjent
DN: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 1-88, 9-108 mm

 

Anvendelsesområder:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Bruksområde > Drikkevann Varme Varme
Tetningselement EPDM EPDM FKM
Driftstemperatur 85 °C – Tmax = 110 °C Tmax = 110 °C Tmax = 140 °C
Driftstrykk Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar

Sanpress kan kun brukes sammen med komponenter som tilhører systemet. Bruk av systemet til annet enn det som er beskrevet, skal avtales med Viega A/S.

 

Volumendiagram:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Mobil > Sanpress-rør
d x s
[mm]
Volum pr.
løpende
meter rør
[liter/m]
Vekt pr.
løpende
meter rør
[kg / m]
Vekt
pr. 6 m
stang
[kg]
12 x 1,0 0,08 0,27 1,60
15 x 1,0 0,13 0,35 2,10
18 x 1,0 0,20 0,43 2,55
22 x 1,2 0,30 0,65 3,89
28 x 1,2 0,51 0,84 5,02
35 x 1,5 0,80 1,26 7,55
42 x 1,5 1,19 1,52 9,13
54 x 1,5 2,04 1,97 11,83
76,1 x 2 4,08 3,70 22,20
88,9 x 2,0 5,66 4,34 26,00
108,0 x 2,0  8,49 5,30 31,80