Bruksoversikt

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Mobil > Oversikt over
Installasjonssystemer Drikkevann Oppvarming Fjernvarme Gass/olje Solvarme Industri Trykkluft Kjøl Sprinkler Skipsbygging
Profipress  √  √ √(vått)
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox √(vått/tørt)
Sanpress Inox G
Prestabo
Prestabo Sendzimir  √(vått)
Megapress √(vått/tørt)
Raxofix
Combi PB
Easytop ventil
Tetningselement EPDM  EPDM
Tmax 110 °C
FKM
Tmax 140 °C
EPDM
Tmax 110 °C
FKM
Tmax 140 °C
 HNBR EPDM
Tmax 110 °C
FKM
Tmax 140 °C
 EPDM
Tmax 110 °C
FKM
Tmax 140 °C
EPDM
≤25mg/m3
HNBR
≥25mg/m3
EPDM EPDM vått
FKM tørt
Iht.
sertifikater

 

Tetningselementer

Originale Viega-tetningselementer (Oringer) er av type EPDM B14771 og testet i henhold til EN 6811 Anneks B. Tetningsmaterialet skal dermed ”følge kravet om 50 års sikkerhet mot kommende deformering” og dermed også forventet minste levetid.

Trykk på bildet for større versjon.

grafik1-2014

 

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Bruksområde > Drikkevann Varme Varme
Tetningselement EPDM EPDM FKM
Driftstemperatur 85 °C – Tmax = 110 °C Tmax = 110 °C Tmax = 140 °C
Driftstrykk Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar

HNBR: Driftstemperatur og driftstrykk avhenger av gassart. Kontakt Viega A/S før igangsetting av prosjekt.