Montering - metall

På denne siden vil du finne (klikk på hvert element for å komme til avsnittet):


 

Avstand mellom to pressinger

For å sikre at monteringene er helt tette, må den dimensjonsrelaterte minimumsavstanden mellom to pressinger overholdes.

PHB_1

Plassbehov minimum amin [mm]:
Rør-øda
[mm]
PT2 PT3-AH
PT3-EH
Picco
Pressgun
Picco
Pressgun
5/4B/4E
12-54 45 50 35 50

PNB_1

Rør-øda
[mm]
Minsteavstand a
[mm]
12 0
15 0
18 0
22 0
28 0
35 10
42 15
54 25

 

Tilskjæring og bøying av rør

Rør i størrelsene 12–28 mm kan bøyes med et bøyeverktøy beregnet til dette. I den forbindelse må man forsikre seg om at det ved bøyebenet er en tilstrekkelig lang sylindrisk rørende (ca. 50 mm) til å stikke inn i en muffe.

Sveisesømmen må ligge i nøytral linje. Se illustrasjonen nedenfor.

Sanpress-rør i rustfritt stål eller kobber skal bøyes med en dertil egnet maskin. Bøyeradius finner du i rørprodusentenes produktinformasjon. For Sanpress rustfrie stålrør og kobberrør gjelder: R ≥ 3,5 x d.

Abb

 

Gjengemonteringer

Sanpress-systemet kan kobles til vanlige gjengeforbindelser eller armaturer av rødgods. Ved montering av gjenger skal gjengemonteringen foretas først og deretter pressmonteringen for å unngå unødige torsjonsspenninger.

 

Rørfesting

Til festing av rør skal det brukes rørbærere med gummi- eller kunststoffinnlegg for å unngå spaltekorrosjon utenfra.

Til festing av rørledninger kan det brukes alminnelige rørbærere. Til lydisolering må det brukes rørbærere med kloridfrie, lydisolerende mellomstykker. Ved for store festeavstander kan det oppstå vibrasjoner og dermed lyder.

Tabellen nedenfor angir retningsgivende verdier for festeavstander som gir problemfri funksjon for rørledningssystemet. Festeavstander for rør av rustfritt stål, kobber og elforsinket rør:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Mobil > Rørstørrelser og festeintervaller for rør [m]
Størrelser
[mm]
Sanpress  Sanpress
Inox
Profipress Festeavstand
[m]
12 1,25
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64,0 4,00
76,1 4,25
88,9 4,75
108,0 5,00

 

Ved festing av rør skilles det mellom festepunkter (stive fester) og glidende rørføring (aksial bevegelse av røret er mulig).

Festepunkter skal plasseres slik at torsjonsspenninger pga. lengdeforskyvninger unngås så langt det er mulig.

Videre kan rørledninger, som ikke har noen retningsforskyvning eller utvidelseskompensering, kun ha ett festepunkt. Ved lange rørledninger anbefales det at dette festepunktet plasseres i midten, slik at utvidelsen styres i to retninger.

Festepunkt må ikke plasseres på monteringer (a). Glidende rørføringer må plasseres slik at de ikke utilsiktet blir til festepunkter når anlegget er i drift. En glidende rørføring kan, som vist på (b), bli til festepunkt ved avstander <250 mm.

a)
Abb477

b)
Abb476

Abb478
Festeavstander for rør av rustfritt stål, kobber og elforsinket rør.

 

Lengdeutvidelse

Generelt om lengdeutvidelse:
Rørledninger utvider seg forskjellig ved oppvarming, alt etter material (se tabellen nedenfor).

Forskjellige materialers lengdeutvidelse:
For å unngå uønskede spenninger i rørnettet må det tas hensyn til dette ved prosjektering og utførelse av rørledningsanlegg ved hjelp av:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

 Mobil > Varmeutvidelses-
koeffisient

α
[mm / mK]
Lengdeutvidelse ved
rørlengde = 20 m
og ΔT = 50 K
[mm]
Rustbestandig stål 1.4401 0,0165 16,5
Rustbestandig stål 1.4521 0,0108 10,8
Galvanisert stål 0,0120 12,0
Kobber 0,0166 16,6
Kunststoff 0,08 – 0,18 80,0 – 180,0

 

Forlengelse av ledninger i rustfritt stål

Ved en rørlengde på 20 m og en temperaturdifferanse på 50 K (f.eks. røroppvarming fra 10 °C til 60 °C) kan det avleses en lengdeutvidelse Δ| = 10,8 mm. Lengdeutvidelsen kan også beregnes ut fra formelen:

Δl = a x L x ΔT

Deretter får man ved en temperaturdifferanse / symbol / = 50 K og en rørlengde L = 20 m.

Δl = 0,0108 mm x (m x K) x 20 m x 50 K.
Δl = 10,8 mm

 

Utvidelseskompensering

Utvidelseskompensering som følge av oppvarming av rørledninger opptas stort sett av elastisiteten i rørnettet. Når dette ikke er mulig, særlig ved svært lange rørstrekninger, må det prosjekteres med kompenseringselementer. Disse kan utføres som Zkompenseringselementer eller Ukompenseringselementer (se illustrasjonene nedenfor) eller som kompensatorer.

Beregning av lengden av kompensasjonsstykker til rør med Ø < 54 mm:

15AM-XL-Z-Dehnausgl1 16AM-Dehnungsausgl
Diagrammene viser den benlengden for de respektive kompenseringselementene som er nødvendig for å oppta utvidelsen.

17AM-U-Bogen
Kompensasjonsstykker i Uform med kompensasjonsstykke LBU.

 

Lengdeberegning

For kompensasjonsstykker i Z- og T- form:

Trykk på bildet for større versjon

Lengdeberegning_web_stor_NO

For kompensasjonstykker i Uform:

Trykk på bildet for større versjon

Lengdeberegning2_web_stor_NO

 

Aksialkompensator

Viega aksialkompensatorer er beregnet til å oppta aksiale bevegelser som er forårsaket av temperaturutvidelser i rørnettet.

Kompensatorene er forspent ved leveringen og skal derfor ikke forspennes ved monteringen.

Abb_D_42

Viega aksialkompensatorenes driftstemperatur ligger i området fra 20 °C til 120 °C. Kortvarige systembetingede temperaturtopper kan opptas uten problemer.

Rensing av rørledningssystemet med aggressive midler bør unngås pga. korrosjonsfaren for kompensatorens belg i rustfritt stål.

Aksialkompensatorer er ikke beregnet til belastning ved sidegående bevegelse (lateral og/eller angular). Bruk til kompensering for monteringsforskyvninger er imidlertid mulig innenfor visse grenser.

 

Fordeler:

 

Tekniske data:

Trykk på bildet for større versjon


Aksialkompensator_web_stor_NO

 

 

Z-målkompensator:

Kompensator
di/DN
Utvidelseskompensasjon
[mm]
15/12 -7
18/16 -9
22/20 -11,5
28/25 -14
35/32 -13
42/40 -15,5
54/50 -16

Ved bruk av kompensatorer skal monteringsforskriftene og driftsanvisningene følges.

 

Gjengemonteringer XL

Sanpress XL kan kobles til med vanlige gjengeforbindelser eller armaturer av kobberlegeringer. I den forbindelse skal gjengemonteringen foretas først og deretter pressmonteringen for å unngå unødige torsjonsspenninger.

 

Flensmonteringer XL

Sanpress XL-systemet kan dessuten kobles til med flenser (Viega-flenser har en hullsirkel til PN 10/ PN16). Til dette brukes en tilsvarende flens, f.eks. gjengeflens.
Også her skal flensmonteringen foretas først og deretterpressmonteringen.

 

Plassbehov ved pressing XL

For å få en problemfri arbeidsprosess skal det ved planleggingen tas hensyn til minimumsavstanden mellom rørledningene, hhv. rørledningen og vegg/takkonstruksjonen. I praksis er avstandene normalt sikret ved minstekravene til kaldtog varmtvannsledningenes isolasjonslag.

I hvert tilfelle kan du se “minimumsavstand a” i tabellene nedenfor.

Sanpress XL:

PHB_xl1

Rør-øda
[mm]
Minimumsavstand a
[mm]
76,1 Ikke påkrevd!
88,9
108,0

 

 

PHB_1.3_Tab30_10_2-Min

Plassbehov minimum amin [mm]
Rør-ø da
[mm]
PT2 PT3-AH Pressgun
5/4B/4E
76,1
88,9
108,0
45 50 50

Sanpress Inox XL / Profipress XL / Prestabo XL:

PHB_xl2

Rør-øda
[mm]
Minimumsavstand a
[mm]
64,0 15
76,1
88,9
108,0

PHB_xl3

Rør-øda
[mm]
Minimumsavstand a
[mm]
64,0 20
76,1
88,9
108,0