Montering - kunststoff

På denne sider finder du (klik på de enkelte punkter for at komme til afsnittet):


 

Raxofix rørsystem

Innovativt pressystem: Raxofix fra Viega er et trykktapsoptimert rørledningssystem i kunststoff med en ny og innovativ teknologi – den raksiale pressteknologien.

Den innovative pressteknikken, som minimerer snevre tverrsnitt og med en gunstig geometrisk utforming sikrer et høyt strømningsnivå, garanterer et trykktap som er mange ganger lavere enn de tradisjonelle messing- og kunststoffdelene.

 

Resultatet er betydelige fordeler:

 

Raxofix alupex rør:

 

Fordeler med fysisk fornetning (i motsetning til kjemisk fornetning):

 

Brannklasse:
B2 iht. DIN 4102 og E iht. EN 135011

 

Tekniske data tabel:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Nominelle rørmål > [mm] 16×2,2 20×2,8 25×2,7 32×3,2 40×3,5 50×4,0 63×4,5
Innvendig diameter [mm]  11,6 14,4 19,6 25,6 33,0 42,0 52,0
Rørvekt [g/m] 112,8 173,8 245,0 380,0 525,0 735 1090,0
Rørvekt med vann [g/m] 219 337 550 902 1380 2120 3345
Rør-volum [l/m] 0,106 0,163 0,305 0,522 0,855 1,385 2,255
Mindste bøyningradius
for fri bøyning
x da 5,0 Bruk
bøyeverktøy
Minste bøyningradius
for bøyeverktøy
x da 3,0  3,5 4,0 4,5
Varmeledningsevne  [W/mK] 0,4
Gjennomsnitlig
lengdeutvidelse
[mm/mK] 0,03
Rørruhet [mm] 0,0015
Oksygensperrer Alum.

 

Pressforbindelse med SCContur

Raxofix formog forbindelsesstykker fremstilles ved hjelp av sandstøping i rødgods, som sørger for innvendig geometri. Dette gir gjennomstrømning med et lite trykktap – en fordel som har positiv innflytelse på dimensjoneringen av drikkevannsledninger.

Forbindelsesteknikken uten Oring med en støttehylse av meget solid PPSU – som har samme utvidelseskoeffisient som rørmaterialet PEXc – gir den ideelle løsningen til kunststofforbindelser som er garantert sikre.

Med Viega SCContur oppdages en manglende pressing i det totale trykkområdet fra 22 mbar til 3 bar (tørt) og fra 1 bar til 6,5 bar (vått).

 

Oversikt over systemets kjennetegn:

 

Strømningshastigheter [m/s] og Zetaverdier:

zeta1

zeta2

 

Zetaverdier

Zetaverdien er et dimensjonsrelatert indekstall uten enhet for beregning av trykktap i enkeltmotstander ved forskjellige strømningshastigheter. Ved beregning av zetaverdier for Raxofix er det tatt utgangspunkt i en strømningshastighet på 2 m/s.

 

Lengdeutvidelse og kompensasjonsstykker

Rørledninger endrer lengde ved temperaturendringer. For å kunne kompensere for aksiale bevegelser skal lengdeutvidelseskompensatorer i Zeller Uform bygges inn i systemet med en tilstrekkelig lengde.

Det skilles mellom to festemetoder for rørledninger:

 

Generelle regler for montering:

 

Ved hjelp av diagrammene nedenfor kan kompensasjonsstykkenes nødvendige lengde beregnes.

Trykk på bildet for større versjon

Lengdeutvidelse_web_stor_NO

 

Trykk på bildet for større versjon

Lengdeutvidelse2_web_stor_NO

 

Eksempel: Raxofix alupex rør

Angitt: Temperaturforskjell Δϑ = 50 K; rørlengde L = 8 m; rør-ø = 20 mm

Skal finnes: Lengde på kompensasjonsstykke LBS

Beregning:

Løsning: Avles verdien på xaksen: LBS = 480 mm

Trykk på bildet for større versjon

Beregning_web_stor_NO

 

Avkorting og pressmonteringer av kunststoffrør alupex og forbindelser

Til installasjonen anbefaler vi Viega originalt verktøy – det må ikke brukes sager eller vinkelslipere.

Avkorting av rørene:

Rørsaks
Rørsaks

 

Rørskærer
Rørskjærer

 

Afskærer
Avskjærer til beskyttelsesrør

 

Til pressingen skal det brukes egnede Raxofix-pressbakker til alupexsystemer og pressmaskiner med tilstrekkelig pressekraft.

Anbefalte Viega-pressmaskiner:

 

Minimumsavstand bøyning / kobling:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Pressmaskintype Pressgun Picco
[mm] ø da a b a b
 pmt1 16 36 46 36 46
20 36 50 36 50
25 46 42 46 62
32 44 74 46 74
40 57 94 57 94
50 57 112
63 60 124

 

Minimumsavstand bøyning og T-stykke:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Pressmaskintype Pressgun Picco
[mm] ø da a b a b
 pmt2a 16 36 46 36 46
20 36 50 36 50
25 46 62 46 62
32 44 73 44 73
40 57 94 57 94
50 57 108
63 60 124

 

Monteringsavstander:

Til monteringen bør det brukes rørbøyler med beskyttelses-innlegg. Følgende monteringsavstander skal benyttes.

Maksimal monteringsavstand Raxofix rørledninger

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Mobil > Vannrett Loddrett
da x veggstyrke
[mm]
PE-Xc /Al/PE-Xc-rør
[m]
PE-Xc/Al /PE-Xc-rør
[m]
16 x 2,2 1,00 1,30
20 x 2,8
25 x 2,7 1,50 1,95
32 x 3,2 2,00 2,60
40 x 3,5
50 x 4,0 2,50 3,25
63 x 4,5

 

Combi PB rørsystem

Viega Combi PB rør er gjennomtenkt og, takket være den raske monteringen, økonomisk. Combi PB rør har opptil 52 % større innvendig diameter enn et tradisjonelt 15 mm Pexrør, noe som gir bedre strømningsegenskaper ved mindre rørdimensjoner sammenlignet med tilsvarende rør på markedet.

Koblingsboksen har en innvendig montert rødgodsforbindelse av beste kvalitet som kjennetegner Viegas korrosjonssikre systemer. Det er ingen innsnevringer og dermed en svært lav zetaverdi, som sikrer et lavt trykktap. Valg av mindre dimensjoner er mulig, og på den måten ressursbesparelse.

Viega Combi PB rør med oksygensperre fås i forskjellige utførelser. Med eller uten beskyttelsesrør og med 9 mm lyddempende isolering. På denne måten oppnås den rette løsningen for den rette utfordringen – ikke bare til bruksvannsinstallasjoner, men også til varmeinstallasjoner.

 

Fordeler:

 

Combi PB rør er fleksibelt og med oksygensperrelag

Tekniske data:
Kunststoffrør, grått

 

Brannklasse:
B2 iht. DIN 4102 og E iht. EN 13501-1

combipb

 

Tekniske data:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Nominelle rørmål [mm] 16 x 1,8
Innvendig diameter [mm] 12,4
Rørvekt [g/m] 97,6
Rørvekt med vann [g/m] 203,6
Rørvolumer [l/m] 0,121
Minste bøyeradius x da 5,0
Varmeledningsevne [W/mK] 0,35
Gjennomsnittlig lengdeutvidelse [mm/mK] 0,17
Rørruhet [mm] 0,0015
Oksygensperrer  EVOH

 

Montering af koblingsdåse:

kb1
Med rørsaksen avkortes røret. Slitte blader skiftes ut med nye.

kb2
Beskyttelsesrøret avkortes med avskjæreren til beskyttelsesrør.

kb3
Kontroller røret for skader og Tilsmussing.

kb4
Montering av pushforbindelse: Marker innstikksdybden tydelig.

kb5
Montering av pushforbindelse: Skyv røret helt inn til den markerte innstikksdybden og kontroller.

kb6
Montering av koblingsboks – Marker innstikksdybden tydelig.

kb7
Montering av koblingsboks – Skyv røret helt inn til den markerte innstikksdybden og kontroller.

kb8
Montering avkoblingsboks – Skyv beskyttelsesrøret helt inn gjennom pakningen ved foten av boksen.
Sørg for at pakningen sitter korrekt.