Bruksvann

Easytop statisk sirkulasjonsreguleringsventil

Rødgods-ventiler med SC-Contur

easytop-sc-top

Den statiske Easytop-sirkulasjonsreguleringsventilen brukes til hydraulisk utligning av stigeledninger og i installasjoner med sirkulasjonsledninger ved installering av termostatiske sirkulasjonsreguleringsventiler i etasjene.

Gjennomstrømningsmengdene hentes ut fra trykktapsdiagrammer og føres inn i en skala. Innstillingsposisjonen (maksimal gjennomstrømningsmengde) her kan fikseres mekanisk og dermed gjenskapes til enhver tid, også hvis ventilen har vært betjent i mellomtiden.

 

Bruksområder:

Bruksområde Varmt bruksvann
Tetningselement EPDM
Driftstrykk Pmax = 10 bar
Innstillingsområde 0 – 6,9

Ytterligere informasjon om bruk er beskrevet i Viegas brukerhåndbok og oversikt over bruksområder.

 

Til Easytop termostatisk sirkulasjonsreguleringsventil leveres følgende tilbehør: