Prosjektering

På denne siden vil du finne (klikk på hvert element for å komme til avsnittet):


 

Spenningsrekkefølge

I oppbygging av installasjoner med oksygenholdig vann kan denne modellen brukes som en tommelfingerregel. Spenningsrekkefølgen brukes som en indikator for hvilke materialer som fungerer best sammen. Det vil si at jo mindre avstand det er mellom to forskjellige metallers edelhet, jo mindre er korrosjonsrisikoen, noe som øker holdbarheten.

 

Spenningsrekkefølge_web_NO

 

Materialesammensetning

 

Håndtering av pressystemer

Følgende forhold er viktige:

 

Bruksvanninstallasjoner

Entreprenøren bør alltid forsikre seg om at det fremskaffes og legges frem prøver og merkinger av materialene man ønsker å bruke. Omfanget bør være stort nok til at tilsynet kan bedømme teknisk kvalitet og utseende.

I tillegg må man være oppmerksom på følgende ved valg av rør, forbindelser, armaturer og komponenter:

 

Galvaniserte rør

Galvaniserte rør er ikke egnet til harde vannyper, fordi de medfører økt risiko for tæring på rørene. Det bør være stor vanngjennomstrømning og god sirkulasjon i de galvaniserte rørene, fordi dette fremmer et beskyttende belegg.

Større varmtvannsinstallasjoner skal utføres med elektrolyse, som forbedrer dannelsen av belegg, og elektrolyseanlegget skal gjennomgå service regelmessig. Gjengekoblinger er spesielt utsatt for korrosjon og bør derfor være tilgjengelige for utskiftning.

Ved overgang fra en galvanisert installasjon til en installasjon i rustfritt stål, rødgods eller messing bør det benyttes galvaniserte forbindelser med stor godstykkelse. For eksempel som forbindelse, slik at denne lett kan skiftes ut ved korrosjon.

Korrosjon i galvaniserte rør økes ved temperaturer på mer enn 60 °C. En ionefelle må etableres i installasjoner med hovedog stigeledninger i galvaniserte rør og avgreininger i kobberrør.

 

Rustfri rør

Risikoen for korrosjon økes ved høyt kloridinnhold i vannet. Der er forskjell på hvor mye klorid rustfrie rør er godkjent for. Rustfrie rør som er godkjent for 250 mg klorid, har mindre risiko for korrosjon i rør og koblinger.

Ved høyt kloridinnhold bør det benyttes rødgodsforbindelser for å unngå risikoen for lokal korrosjon i koblinger.

Rustfrie rør skal monteres med rustfrie forbindelser hvis det er en restinstallasjon i galvaniserte rør. Ved bruk av rødgodsforbindelser blir restlevetiden for den galvaniserte installasjonen forkortet.

 

Montering av rustfritt rør

Montering av rør med pressforbindelser skal skje i samsvar med produsentens forskrifter, og der det av plasshensyn ikke er mulig å bruke pressforbindelser, skal det brukes gjengeforbindelser av rødgods.

Før montering av forbindelser må det sikres at Oringen er på plass. Eventuelt smuss skal fjernes, og innstikksdybden må være i henhold til produsentens anvisninger.

Rør og forbindelser monteres ved å vri samtidig som du trykker lett – unngå rykking. Kun en pressmaskin som er godkjent for systemet, skal brukes til sammenpressingen.

Ved overgang fra en eksisterende kobberrørinstallasjon til rustfritt stål må det alltid brukes presforbindelser av rødgods.

Ved overgang fra en galvanisert installasjon til rustfritt stål, rødgods- eller messinginstallasjon, bør det brukes støpte galvaniserte forbindelser med stor godstykkelse. For eksempel som forbindelse, slik at denne lett kan skiftes ut ved korrosjon.

 

Avkorting av rør

Kobber- og rustfrie stålrør kan avkortes med en rørskjærer, en fintannet metallsag eller med en elektrisk sag.

Ved avkorting må du være oppmerksom på følgende:

 

Pressforbindelser m/SCContur og dobbeltpress

SCContur:

Alle pressforbindelser fra Viega er utrustet med SCContur (Safety connection). Det betyr at hvis montøren har glemt å utføre pressing av forbindelser, vil denne være 100 % garantert utett så snart det fylles vann på anlegget. Når monteringen er utført, vil denne være 100 % tett. På den måten unngår man ubehagelige og dyre vannskader på eiendommer og bygningsdeler generelt.

 

Dobbelt press:

Alle Viega pressforbindelser har dobbel presskontur. Dette kjennetegnes ved at det er et spor/ en kappe foran O-ringen. Dette er med på å sikre en mer trekkfast og rett montering. Dessuten er Oringen mer beskyttet ved at røret allerede er sentrert i forbindelser når det skal passere Oringen.

 

PREverditall for Viega rustfritt rør

Viega Sanpress rustfrie rør fremstilles etter den internasjonalt anerkjente PREverdien (korrosjonsbestandighet). PREverdien er > 24 og ligger dermed klart over normens minimumsverdi, som er på kun 22,9. Fordel: Når PREverdien stiger, øker også materialets motstandsdyktighet. I praksis betyr det at sikkerheten øker. Denne metoden resulterer i markedets smaleste sveisesøm – en faktor som korrosjonsfagfolk setter pris på.

 

Rørdimensjonering

Ved hjelp av diagrammet nedenfor kan trykktapet ved rørfriksjon for kobberrør og rustfrie stålrør beregnes tilstrekkelig nøyaktig.

Trykk på bildet for større versjon

Rørdimensjonering_web_stor_NO

VS = maksimal gjennomstrømning; v = strømningshastighet; R = rørfriksjonstrykkdifferanse

 

Lekkasjetesting

Viega SCContur garanterer detektering av upressede forbindelser i hele trykkområdet fra 22 mbar til 3 bar (tørt) og fra 1 bar til 6,5 bar (vått). Hvis lekkasjetestingen faller i en frostperiode, anbefales det tørrtesting også av mindre installasjoner. Det finnes per i dag ingen standardisert testmetode for installasjoner i bygninger. For testing av ledninger i jord henvises det til DS 455.

 

Grunnregler for idriftsetting