Bruksvann

Smartloop-Inliner sirkulasjonsledning

Rødgods

smartloop-top

 

Bruk:

Systemet brukes som en innvendig sirkulasjonsledning i varmtvannsinstallasjoner og i varmtvannsstigerør fra 28 mm, med Viegas pressystemer.

Installasjonen skal kun utføres av kvalifisert fagpersonell og kun med bruk av Viega-komponenter.

 

Fordeler:

Smartloop-Inliner skal kun brukes sammen med komponenter som tilhører systemet. Bruk av systemet til annet enn det som er beskrevet, skal avtales med Viega A/S.

 

Tetningselementer

Originale Viega-tetningselementer (Oringer) er av type EPDM B14771 og testet i henhold til EN 6811 Anneks B.
Tetningsmaterialet skal dermed ”følge kravet om 50 års sikkerhet mot kommende deformering” og dermed også forventet minste levetid.

Trykk på bildet for større versjon

smartloop-illu

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Bruksområde > Drikkevann Varme Varme
Tetningselement EPDM EPDM FKM
Driftstemperatur 85 °C – Tmax = 110 °C Tmax = 110 °C Tmax = 140 °C
Driftstrykk Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar

HNBR: Driftstemperatur og driftstrykk avhenger av gassart. Kontakt Viega A/S før igangsetting av prosjekt.