Bruksvann

Combi PB

Rødgodsforbindelser

combipb_top

Combi PB er et fleksibelt system til drikkevann- og varmeinstallasjoner. Systemet er raskt å montere og gir optimert strømningshastighet.

Combi PB-rør brukes sammen med PB-koblingsbokser, fordelere, overganger, kontakter og annet som er spesialutviklet og tilpasset systemet, til drikkevann- og varmeinstallasjoner. Alle metallkomponenter til systemet er utført i rødgods.

 

Tekniske data:

VA-godkjent
DN: 16 mm

 

Bruksområder:

Bruksområde Drikkevann1) Varme2)
Tetningselement EPDM EPDM
Driftstemperatur Tmax = 70 °C Tmax = 80 °C
Driftstrykk Pmax ≤ 10 bar Pmax ≤ 10 bar

1) Installasjoner utføres iht. relevante standarder DS 439 og DS 452.
2) For installasjon i Norge henviser vi til TEK10 kapitel 15.

Combi PB skal kun brukes sammen med komponenter som tilhører systemet. Bruk av systemet til annet enn det som er beskrevet, skal avtales med Viega A/S.