Flaskegass

Profipress Gas / Profipress Gas XL

Kobber- og rødgodsforbindelser med SC-Contur

profipress-g-top

Hurtig kaldmonteringsteknikk med alle fordeler dette medfører. Ingen loddeeller sveisemonteringer, og derfor ingen brannfare – noe som spesielt er viktig ved renovasjonsarbeid.

Til gassinstallasjoner og installasjon av fyringsog dieseloljeledninger er det kun Viega kobberog rødgodspressforbindelser, som er markert med en gul firkant og merket med Gas PN5 GT/1, som kan brukes.

Kobberrørmonteringssystem med pressmonteringsteknikk til gassinstallasjoner og til installasjon av fyringsoljeledninger og dieseloljeledninger og som sugeog trykkledning.

Rørledningssystemene Profipress G presforbindelser er velegnet til gasser iht. DVGWAB G 260 til husholdningsbruk.For installasjonen gjelder forskriftene i DVGWdokument G 600, TRGI 2012. Det skal kun brukes kobberrør iht. DS/EN 10571 i forbindelse med DVGWABGW 392.

 

Tekniske data:

Godkjenning:

DN: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64 mm (til fyringsog dieseloljeledninger opptil 35 mm). Til kobberrør som oppfyller DIN EN 1057, f.eks. SANCO®-, WICU®- og cuprotherm®-rør.

 

Bruksområder:

 

Bruk:

Vi henviser til gjeldende lovgivninger/ forskrifter i norsk gassnorm. Se www.gassnormen.no

Profipress G skal kun brukes sammen med komponenter som tilhører systemet. Bruk av systemet til annet enn det som er beskrevet, skal avtales med Viega A/S.

 

Volumdiagram:

Mobil: bla til side for å se mer av tabellen

Mobil > Kobberrør iht. DS/EN 1057 – til bruk i gassinstallasjoner
Øutvendig x minimum
veggtykkelse da x s
Stenger Ringer
 [mm] Hard Halvhard Myk
 12 x 0,8 Profipress G  √
 15 x 1,0  √
 18 x 1,0
 22 x 1,0
 28 x 1,0
 35 x 1,2
 42 x 1,2
 54 x 1,5
 64 x 2,0  XL